WERFwijze

Het vinden van de kandidaat met de juiste eigenschappen en capaciteiten is één. Maar op welke wijze vind je een ‘’perfect match’’ voor jouw organisatie en openstaande vacature? Bij WERF doen wij dit door middel van onze unieke WERFwijze.

Hoe gaan we te werk?

In de nieuwe organisatie zijn er geen functies meer, maar rollen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het denken in rollen positief samenhangt met onder andere besluitvorming, creativiteit, kritisch denken, werktevredenheid en gezondheid.

Waar de rest stopt, gaan wij verder. Door middel van de unieke WERFwijze leveren wij maatwerk en kijken wij welke Finance Specialist aansluit op de vraag van jouw organisatie. De huidige arbeidsmarkt vraagt om vooruit te kijken en dat is exact waar we jouw organisatie ondersteunen.

Maatwerk
Adviserende Rol
Human Touch
Waardecreatie

Maatwerk

In welke fase zit de afdeling?

De eerste stap die wij zetten is het vastellen van de huidige fase binnen de afdeling (Past, Present of Future). Dit is essentieel om vervolgens te kunnen bepalen wat de rol van de kandidaat moet zijn binnen het finance team.

Na de vaststellingsfase worden de hard- en soft skills van onze kandidaat tijdens de assessments getoetst zijn.

Tevens werken wij met een buddy systeem waardoor de WERF collega met de best passende expertise wordt gekoppeld aan de juiste kandidaat en klant.

Adviserende Rol

De juiste kandidaat

Bij WERF denken wij niet in functies, maar in rollen. Tijdens het wervingsproces werken wij met assessments en persoonlijkheidstesten, waardoor de soft skills van de kandidaat in kaart worden gebracht. Deze uitkomsten zijn bepalend voor de type rollen. Op basis van onder andere de kleuren van het assessment, wordt gekeken welke persoon het beste past in welke fase van het bedrijf/afdeling. Hierdoor kunnen wij het juiste advies kunnen uitbrengen naar zowel de klant als kandidaat.

meer informatie

Human Touch

Het classificeren van de kandidaat

Welke rol 'fits' de kandidaat? En hoe kom je achter de softskills?

Met het WERFmodel kunnen we accuraat personen classificeren met vragen zoals:
- Wat voor soort persoon ben je?
- Hoe ga je om met uitdagingen?

Vervolgens worden vragen steeds verder toegespitst, waardoor uiteindelijk een persoon in een specifieke groep kan worden ingedeeld.

Waardecreatie

Wat levert het op?

Door alle fases stapsgewijs te doorlopen, creëren we waardecreatie en komen wij tot een passende oplossing voor de afdeling. Als finance specialist gaan wij kijken welke rol het beste aansluit op de afdeling.

meer informatie