"Snel en pragmatisch. Zoeken naar een financieel manager."

BIM

,

Mark Damman

CASE

BIM

Toen Maurice Horsten bij de Bossche Investerings Maat- schappij (BIM) als directeur startte, was de organisatie financieel zwak na een paar minder succesvolle jaren. Na een stevige reorganisatie maakt de BIM weer winst. Een nieuwe financiële man is nodig. Hij gaat zich met de exacte cijfers bezighouden. WERF droeg hem aan.

Onze samenwerking met

BIM

Voor Maurice Horsten directeur werd van de BIM, werkte hij in Warschau. Hij reisde veel en werkte in een puur commerciële omgeving. Nu komt hij nauwelijks buiten Den Bosch en focust hij zich zowel op maat- schappelijke doelstellingen als op financiële zelfstandigheid. Maurice: ‘De BIM stimu- leert de economische bedrijvigheid in Den Bosch. Ik houd me ook bezig met monu- menten en economische infrastructuur. Ik ben heel actief in de stad. Dat is een ander soort motivatie.’

Gezicht

Toen de BIM een nieuwe financiële manager nodig had, was dat wel iets om rekening mee te houden. Hij of zij moest het midden houden tussen een boekhouder en een CFO. Maar het moest ook iemand zijn die de BIM vertegenwoordigt. Maurice wil namelijk

niet het enige gezicht van de organisatie zijn. En natuurlijk moest de nieuwe collega zich thuis voelen in de informele en prag- matische cultuur.

Onder de rader

Mark Damman van WERF ging met de op- dracht aan de slag. WERF is specialist in werving en selectie en projectmatig deta- cheren van financieel personeel. ‘Ik wilde de vacature onder de radar houden omdat we ook zochten naar een vastgoed manager’, vertelt Maurice. ‘En er was enige haast bij. De BIM levert namelijk elk jaar een gedegen jaarrekening af. Daar moet je voor het einde van het jaar mee beginnen.’

Definitieve keuze

WERF stelde niet teleur. Maurice: ‘Mark leverde snel zes goede kandidaten. Drie van hen heb ik gesproken op het kantoor van WERF. Samen met een delegatie van de RvC hebben we een definitieve keuze gemaakt.’ Maurice vervolgt: ‘Ik ben resultaatgericht. De procedure ging snel en pragmatisch. Voor het laatste gesprek heb ik gezegd: ‘Dan zijn onze commissarissen hier. Zorg maar dat de kandidaten er ook zijn’. Dat werd allemaal geregeld. Ik denk dat we een goede kracht hebben binnengehaald. Hij gaat een mooie stap maken, die past bij wie hij wil zijn.’

We vroegen

BIM

..

Waarom zou u WERF aanbevelen?

Snelle communicatie
Goede begeleiding
Fijne benadering